Trygghetsvärdar för ökad trygghet i Fisksätra

Nu utvecklar vi konceptet för ökad trygghet i Fisksätra med ”Trygghetsvärdar”. Från den 3 april har Stena Fastigheter tillsammans med Nacka kommun ett nytt samarbete med säkerhetsbolaget Rapid.

Stena Fastigheter har under ett antal år samarbetat med Folkets Hus i Fisksätra med trygghetskonceptet ”Fisksätravärdar”. Nu tar vi lösningen till nästa nivå och utvecklar tjänsten tillsammans med Nacka kommun.

Trygghet - en viktig fråga

När vi frågar dem som bor i Fisksätra vad man är mest och minst nöjd med så är trygghet en fråga som ofta får låga betyg. Det bekräftas av den trygghetsundersökning som kommunen gjorde 2016.  Det blev även väldigt tydligt vid den politikerutfrågning som hölls i Fisksätra Folkets Hus i november 2017. Många boende tyckte att Nacka kommun skulle ta ett tydligare ansvar för trygghetsfrågan i området. Kommunen har beslutat att förstärka arbetet med trygghet och säkerhet. Som ett led i detta kommer Stena Fastigheter och kommunen tillsammans växla upp satsningen på trygghet i boendemiljön. 

- Trygghetsvärdarna ska förutom att verka för trygghet i centrum och boendemiljön vara goda förebilder för unga i området och lotsa in dem till olika typer av ungdomsverksamheter som finns i närområdet. De ska genom sin närvaro och dialog bygga upp ett förtroendekapital bland boende i området, förklarar Karin Linander, fastighetschef på Stena Fastigheter.

För Nacka kommun är tryggheten i hela kommunen en mycket viktig fråga. Man gör därför en extra satsning på ett trygghetspaket som omfattar fem miljoner kronor årligen i tre år och som möjliggör medfinansieringen av de nya trygghetsvärdarna i Fisksätra.

- Förutom resurser till trygghetsvärdarna tillsammans med Stena Fastigheter förstärker vi den uppsökande verksamheten riktat till ungdomar i form av Nackapolarna, mer stöd till nattvandrare och en arbetsgrupp med skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheten, säger Tobias Nässén (M), kommunalråd och ordförande i Nackas brottsförebyggande råd (BRÅ).

Lokal rekrytering

Bemanningen består av fem killar och tjejer, varav flera av dem har rekryterats lokalt från Fisksätra. De kommer att ha en arbetsledare som dock inte kommer att vara på plats fysiskt men alltid finnas tillgänglig. Gallringen för att hitta personer med rätt profil för rollen som Trygghetsvärd har varit hård.

- Trygghetsvärdarna kommer att spela en viktig roll i närsamhället, så att hitta rätt personer har varit en mycket viktig del av arbetet. Det krävs rätt personer om man ska lyckas i rollen att aktivt samverka med de ”goda krafterna” i området, säger Karin Linander

Mer fakta om Trygghetsvärdarna

Värdarna startar sina arbetspass på Stena Fastigheters områdeskontor och rör sig sedan i hela Fisksätra. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med värdarna, på plats i området eller via ett särskilt telefonnummer. I rollen som Trygghetsvärd ska man ha ett strukturerat samarbete med Polisen, Räddningstjänsten, Polarna i Nacka, skolorna i Fisksätra, Fisksätra Fritidsgård och Fisksätra Folkets Hus. Man ska även utveckla en god samverkan med föreningarna i området.