Strindbergsg 1-21, Frödingsg 2-27, Thunmansg 1-9, Thorildsg 1-1, Uppsala

Fastighetstyp:
Boendefastighet
Fastighetsbeteckning:
Kvarngärdet 16:1
Stad:
Uppsala
Område:
Norra Kvarngärdet
Yta:
13343 m²