Strinbergsg 2-27, Buresusg 1-10, Thunmansg 11-15, Karlfeldtsg, Uppsala

Fastighetstyp:
Boendefastighet
Fastighetsbeteckning:
Kvarngärdet 17:1
Stad:
Uppsala
Område:
Norra Kvarngärdet
Yta:
12870 m²