Masthuggsterminalen, Danmarksterminalen, Göteborg

Fastighetstyp:
Kommersiell fastighet
Fastighetsbeteckning:
Masthugget 712:39
Stad:
Göteborg
Område:
Masthugget
Yta:
2168 m²