Vikingav 9-11, Midgårdsv 11-21, Bragev 6-14, Stockholm

Fastighetstyp:
Boendefastighet
Fastighetsbeteckning:
Söderbymalm 6:10
Stad:
Stockholm
Område:
Haninge
Yta:
7059 m²
Parkeringsplatser:
10