Arvid Lindmansg 3-7, Hällskriftsg 2, Karl Staafsg 4-8, Göteborg

Fastighetstyp:
Boendefastighet
Fastighetsbeteckning:
Tolered 157:2
Stad:
Göteborg
Område:
Slätta Damm
Yta:
15506 m²
Parkeringsplatser:
1