Hällskriftsgatan 5-9, Göteborg

Fastighetstyp:
Boendefastighet
Fastighetsbeteckning:
Tolered 162:2
Stad:
Göteborg
Område:
Slätta Damm
Yta:
2175 m²
Parkeringsplatser:
1