Koltrasten

En helt ny stadsdel växer fram i Pedagogen Park.

Den nya stadsdelen Pedagogen Park ska växa till ett område med moderna, storskaliga kontors- och industrifastigheter och idylliska bostadsområden. Vi på Stena Fastigheter bygger kvarteret Koltrasten längs med Bifrostgata, mitt emellan det stadsmässiga stråket och den grönskande parken som planeras här. Kvarteret kommer att erbjuda ett varierat utbud av lägenheter, verksamheter i bottenvåningarna, mötesplatser och gårdar med plats för lek, odlingar och att umgås tillsammans. 

Stena Fastigheter bygger långsiktigt och hållbart. I Kvarteret Koltrasten formas utemiljöerna för att främja gemenskapen och möjligheterna till att återbruka och dela saker med varandra. Det blir långbord på gården, växthus, delningsbod och plats för cykelfix. Huset kommer att byggas i trä och återbrukat material kommer att används, i ett samarbete med Stena Recycling. 

Huset kommer att byggas i trä och fasaden ska påminna om den skrovliga barken på ett träd. Arkitekter är Radar Arkitektur & Planering.
Huset kommer att byggas i trä och fasaden ska påminna om den skrovliga barken på ett träd. Arkitekter är Radar Arkitektur & Planering.