Lindome Stadsby

I Lindome Stadsby kommer det att finnas 150 lägenheter i gårdshus, punkthus och loftgångshus. Det blir både bostadsrätter och hyresrätter, och alla lägenheter har stora uteplatser eller balkonger. På innergården kommer det att finnas flera gemensamma ytor med odlingar, växthus och ett utegym. De svanenmärkta husen byggs i trä och har en koppling till de vackra snickerierna och gårdarna som redan finns i området. Dessutom kommer det finnas ett äldreboende med plats för 60 boende och många fina gemensamhetsytor där man kan umgås. På cykelavstånd ligger Lindome station och centrum med varierat utbud av butiker och service.  

 Vi planerar att starta arbetet under våren 2023.

 

I Lindome planerar vi ett område med bostäder och äldreboende. Husen kommer ha olika karaktär vilka tillsammans skapar en lugn men modern plats med stora gemensamma gårdar och närhet till naturen.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev