Lindome Stadsby

I Lindome planerar vi ett område med bostäder och äldreboende. Husen kommer att ha olika karaktär vilka tillsammans skapar en lugn men modern plats med stora gemensamma gårdar och närhet till naturen. På cykelavstånd ligger pendlingsstationen.

Lindome Stadsby utvecklas av Stena Fastigheter tillsammans med R Studio.