Framtidens Lorensborg och Bellevuegården

Utvecklingen av det framtida Lorensborg och Bellevuegården är i full gång! Planprogram 6050 för Lorensborg och Bellevuegården godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 23 mars 2022. Planprogrammet tar ett helhetsgrepp över stadsdelarnas utveckling och kommer vara vägledande för kommande detaljplaner i området. Vi på Stena Fastigheter är med och utvecklar.

Vad innebär planprogrammet?

Det fullständiga underlaget hittar du här: Planprogram 6050

Nästa steg

Arbetet med omvandling av Lorensborgsgatan till en stadsgata är direkt påverkande för att övriga nyproduktionsplaner i området ska kunna påbörjas.

Kommunen har precis handlat upp planeringen av den nya Lorensborgsgatan. Planeringen kommer påbörjas Q1 2023. Planeringen innebär en förstudie, en upphandling och en projektering och väntas pågår Q1 2023 tom Q1 2026. Själva anläggningen av stadsgatan planeras idag att genomföras fr o m Q2 2026 tom Q1 2029.

Parallellt med detta arbete kommer vi på Stena Fastighteter, kommunen och MKB planera för detaljplaner avseende nybyggnation längst med Lorensborgsgatan. Mer om våra planer avser vi presentera i form av ett öppet hus på området under våren 2023.