Lindängen och Hermodsdal

Bostadsområdena Lindängen och Hermodsdal ligger grannar i södra Malmö. Med cykel är du inne vid Gustav Adolfs torg i centrala Malmö på 20 minuter, och här finns goda bussförbindelser. Kvarteren består främst av flerfamiljshus med många gröna ytor. Du tar dig lätt ut till vägar som leder till Köpenhamn och övriga Sverige.

Långsiktighet och omtanke

1994 tog Stena Fastigheter över drygt 600 lägenheter på Lindängen. Då stod flera hundra av dem tomma. Vi genomförde omfattande reparationer och renoveringar under det första året, området förskönades och lägenheterna hyrdes ut snabbt. Grannfastigheterna i området har under tiden bytt ägare många gånger - men Stena Fastigheter har varit kvar.

Relationsförvaltning

Redan tidigt gjordes satsningar för att de som bor i Lindängen och Hermodsdal skulle trivas, känna sig trygga och stanna kvar i sitt kvarter. Och det var på Lindängen som vårt arbete med relationsförvaltning tog sin början. Vi initierade bla samarbeten med övriga fastighetsägare i Hermodsdal och en samordnare, som betalades av alla fastighetsägare, började knacka dörr för att ta till sig av vad hyresgästerna ville ha i området.
Här startade vi självförvaltning, som första privata fastighetsbolag i Sverige. En driven hyresgäst tog täten och utförde enklare fastighetsunderhåll själv -  och efter det följde många andra efter.

Närvaro

Att skapa relationer och samtala är viktigt för oss som långsiktig ägare på Lindängen och Hermodsdal. Vi har lokalkontor på Lindängen och en närvarande förvaltning ger många positiva effekter, bland annat har skadegörelse i området varit liten sedan 2000. 
Inför att stora förändringar sker bjuder vi in de som bor i kvarteren till dialog - för att de som bor här ska kunna bidra med idéer och komma med synpunkter. Under senare år har vi bland annat rustat upp gårdar på Lindängen med fokus på lek, samvaro och friskvård. Vi satsar på barn och unga genom att bidra till sommarjobb och läxhjälp. Utveckling sker i samarbete med föreningar och lokala myndigheter. 

 

Namnet Hermodsdal

Bostadsområdet Hermodsdal har fått sitt namn av gården Hermodsdal. Namnet härrör från gårdens ägare Hermod Larsson, som dog i Fosie 1882. I dag finns gården inte längre kvar. Här byggdes istället församlingsbyggnaden S:t Thomasgården. Källa: Fosie, från folkhem till miljonprogram, Fosie Stadsdelsförvaltning.

 

Namnet Lindängen

1906, då Fosie var en egen kommun, påbörjades bygget av ett fattiggårdshus mellan Kulladal och Fosieby. Vid gårdens trädgård och inkörselvägar planterades kärnhäck och lindar. Dessa lindar fick senare ge namn till gården och indirekt, i början av 1970-talet hela bostadsområdet Lindängen. Välfärdssamhället framväxt förändrade gårdens verksamhet från fattighus till ålderdomshem med sjukstuga, arbetshem för män och senare vårdhem. Från att ha legat på landet kom gården till slut att bli omsluten av storstaden. De gamla ekonomibyggnaderna revs och ett nytt vårdhem byggdes på platsen på 1970-talet. Källa: Arbetshemmet Lindängen, 100 år av omsorg i Fosie, Lars Lindkvist.