Utveckling av Ängby Park

Ett planförslag som utreder utveckling av Ängby Park med tre nya kvarter

I Ängby Park har vi nu tagit fram ett planförslag med syfte om att utveckla området med tre nya kvarter om totalt ca 70 lägenheter.

Ängby Park ligger i ett trevligt naturnära läge alldeles intill Mälaren. Här ligger även kulturhistoriska miljöer såsom Ljunglöska slottet, Frimurarbarnhemmet och slottsparken. Den befintliga bostadsbebyggelsen är byggd under 2010-talet.

De planerade kvarteren ger möjlighet till fler bostäder i en attraktiv boendemiljö. Planförslaget som nu går ut på samråd tar hänsyn och inspireras av den befintliga bebyggelsen och byggs på befintlig kvartersmark - utan att ta anspråk över naturmark.

Förslaget har under perioden 13 februari och 25 mars 2024 varit ute på samråd, granskning planeras i slutet av 2024. 

Fasadbild över kvarter A
Fasadbild över kvarter A
Fasadbild över kvarter B
Fasadbild över kvarter B
Fasadbild över kvarter C
Fasadbild över kvarter C

Vill du veta mer?

Hela planförslaget hittar du Stockholms stads hemsida.

Läs förslaget här