Utveckling i Bredäng

Vi planerar för ca 150 nya hyresrätter i Bredäng.

I ett perfekt läge i Bredäng med bra kollektivtrafik och service runt knuten och närheten till grönska och Mälaren planerar vi att bygga ca 150 nya hyresrätter. I förslaget så planeras även lokaler i bottenplan på de tänkta husen längs Bredängs Allé för att levandegöra gatan.
Förslaget är ett bidrag till att uppfylla Stockholms bostadsmål om att bygga 140 000 bostäder till år 2030, samt att omvandla Bredängs allé till ett urbant stråk.

Start-PM för detaljplanearbetet gavs i maj 2023 och december 2023. Samråd är planerat till i början av 2025. 

Vill du veta mer?

Håll dig uppdaterad i processen på Stockholms stads hemsida.

Till Stockholm Stad