De äldre i fokus

FAKTA ÄLDREBOENDE:

ANTAL LÄGENHETER: ca 84 bostäder med heldygnsomsorg och service

INFLYTTNING: Påbörjas preliminärt våren 2024

TOTALENTREPRENÖR: Mecon Bygg AB

ARKITEKT: Brunnberg och Forshed samt BAU

Det ska bli både roligt och spännande att tillsammans med Stena Fastigheter utveckla ett modernt funktionellt äldreboende utifrån vårt ”trygghetkoncept”. Äldreboendet kommer att kunna erbjuda ca 84 bostäder med heldygnsomsorg och service för dom äldre. Det känns också bra kunna vara med och skapa fler arbetstillfällen i Fisksätra. Vi räknar med att ca 80 medarbetare kommer att ha sin dagliga arbetsplats på det nya boendet.

Ulf Thörnevik, vd Blomsterfonden

Tillsammans med Blomsterfonden

Blomsterfonden och Stena Fastigheter har tecknat avtal om ett nytt äldreboende i Fisksätra. Därmed fortsätter den stora satsningen i Fisksätra om att utveckla en stadsdel med en blandning av olika boendeformer, av människor i olika åldrar med olika bakgrunder och erfarenheter som präglas av trygghet, gemenskap och närhet.

Äldreboendet kommer att vara en del av projektet Saltsjösten i Fisksätra Entré och består av totalt 5 630 kvm. Här planeras en härlig takterrass samt förskola i bottenplan vilket med vår förhoppning kommer att skapa ett positivt och naturligt möte mellan livets olika skeden. 

Vilka är Blomsterfonden?

Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och vård åt äldre. Föreningen erbjuder trygga, funktionella boenden med service samt vård och omsorg i olika boendeformer. Idag har Blomsterfonden fem seniorboenden med social verksamhet och service, tre äldreboenden och en egen hemtjänst. Etableringen i Fisksätra blir därmed det fjärde äldreboendet. 

Äldresupport

Blomsterfondens stödlinje för äldre och deras anhöriga i äldrefrågor

Här kan du få stöd och råd

Hur ansöker jag till äldreboendet?

För att få lov att flytta in på ett äldreboende behöver du eller dina anhöriga ansöka om biståndsbeslut hos din kommun/stadsdel.

Läs hur du går tillväga här

Om Blomsterfonden

Här kan du läsa mer om Blomsterfonden och hur allt går till.

Läs mer här