Våra projekt för Fisksätra Entré

På parkeringsplatsen, på Fisksätras norra sida, planeras en ny bebyggelse. Som en entré med sitt läge precis intill stationen blandas en ny bebyggelse med den befintliga. Vi kallar den här delen av området för Fisksätra Entré. Här planerar vi att bygga såväl bostads- som hyresrätter samt ett äldreboende och en förskola.
De nya bostäderna binds ihop med det befintliga Fisksätra och skapar en en blandning av olika boendeformer. Här finns en blandning av människor i olika åldrar med olika bakgrunder och erfarenheter som tillsammans skapar en plats som präglas av gemenskap och närhet.

Här finns närheten till varandra. Men också till staden, havet och naturen.

Vad händer just nu? 

Pålningsarbetet för bostadsrätterna vid Lakegatan är nu klart och entreprenören förbereder inför nästa fas. Under den kommande veckan kommer pålningsarbetet inför hyresrätterna i anslutning till Karpgatan att påbörjas, detta beräknas pågå i ett par veckor och kan innebära en del ljud under dagtid.  

Tillsammans med entreprenören har vi försökt att minimera avgränsningar framför garageinfarterna, men vid vissa arbeten kommer en av portarna att vara avstängd. Skyltning kommer att ske och information kommer att kommuniceras ut. Gångvägen mot centrum fortsätter att vara avstängd under en period för att kunna utföra arbetet säkert. 

Inom kort påbörjas arbetena för att bygga upp de nya husen. För allas säkerhet kommer arbetsplatserna att hägnas in. 
De kan vissa dagar även vara en del begränsad framkomlighet på vissa platser. 

Övriga arbeten intill Fisksätra Entré:

På andra sidan spåret bygger Nacka kommun Fisksätra Multihall. Sprängningsarbetet fortgår och beräknas pågå fram till vecka 11 enligt information. Du hittar mer information om arbetet med Fisksätra Multihall på kommunens hemsida.

Du hittar information om bygget kring Saltsjöbanan på Region Stockholms hemsida. Där kan du även registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation gällande projektet. 

220928.jpg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev