Fisksätra Entré

På norra p-platsen blandas ny bebyggelse med befintlig, vi kallar den här delen av området för Fisksätra Entré med sitt läge intill stationen. Vi planerar att bygga såväl bostads- som hyresrätter samt vara med och uppföra ett äldreboende och en förskola.

Vi utvecklar Fisksätra

För oss är det viktigt att Fisksätra är trivsamt för alla som bor, jobbar och rör sig här. Därför har vi bland annat renoverat skolan och låtit Folkets hus flytta in i nya lokaler, dessutom planerar vi för nya bostäder och att rusta upp Fisksätra centrum. Folkets Hus har fått en ny placering i direkt anslutning till centrum, och de nya lokalernas arkitektur har dessutom vunnit pris!

Under hösten 2021 vann detaljplanen för Fisksätra Entré laga kraft, läs mer om nästa steg på Nacka kommuns hemsida.

 

Nya bostäder

På norra parkeringsplatsen planerar vi för nybyggda bostäder, både i hyresrätter och bostadsrätter. De nya bostäderna binder ihop delar av Fisksätra och skapar en bättre boendemiljö med mer kultur, idrott/hälsa, närservice och förbättrad kommunikation.

Att vi tillför bostadsrätter innebär en ökad valfrihet vid val av boende. De första bostadsrätterna planeras att säljstarta under första halvan av 2022. Samtidigt pågår planeringen med utvecklingen av Saltsjöbanan med bättre turtäthet och enklare angöring till och från tågen från centrum-sidan.

Bostadsrätt

Är du intresserad av våra bostadsrätter i Fisksätra? Här hittar du intresseanmälan för våra aktuella bostadsrättsprojekt!

Hyresrätt

Alla våra hyresrätter i Fisksätra förmedlas via Bostadsförmedlingen

Skola, multisporthall och centrummiljö

Trivsamma hem är viktigt, men livet mellan husen likaså. Fritidsaktiviteter, skola, centrummiljö och gårdar är exempel på saker som kan bidra till en god trivsel för dig som bor i Fisksätra. När Fisksätraskolan lades ner så beslutade vi oss för att köpa den av Nacka kommun. Vi ser det som viktigt att Fisksätra har en egen skola och under 2020 renoverade vi och rustade upp skolan. Nu har skolan öppnat upp igen som Viktor Rydbergs skola i Fisksätra med plats för 540 elever i årskurserna 0-9. 

Utöver vår utveckling av Fisksätra entré så planerar kommunen en multisporthall med placering i Fisksätra, för ett större utbud av idrottsaktiviteter och ökad folkhälsa. Dessutom kommer Fisksätra Centrum att få en rejäl upprustning i samband med produktionen av nya bostäder. 

Här kan du läsa om vanliga frågor och svar angående byggnationen av Fisksätra Entré.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev