Våra projekt för Fisksätra Entré

På parkeringsplatsen, på Fisksätras norra sida, planeras en ny bebyggelse. Som en entré med sitt läge precis intill stationen blandas en ny bebyggelse med den befintliga. Vi kallar den här delen av området för Fisksätra Entré. Här planerar vi att bygga såväl bostads- som hyresrätter samt ett äldreboende och en förskola.
De nya bostäderna binds ihop med det befintliga Fisksätra och skapar en en blandning av olika boendeformer. Här finns en blandning av människor i olika åldrar med olika bakgrunder och erfarenheter som tillsammans skapar en plats som präglas av gemenskap och närhet.

Här finns närheten till varandra. Men också till staden, havet och naturen.

Vad händer just nu? 

De förberedande arbetena för den planerade nybyggnationen är nu nästan klara. Arbetena har inneburit att ledningarna under marken flyttats och dragits om. Därför har och är det en del stök och bök längs Fisksätravägen med omdirigeringar av trafik och parkering.

Inom kort påbörjas arbetena för att bygga upp de nya husen. För allas säkerhet kommer arbetsplatserna att hägnas in. 
De kan vissa dagar även vara en del begränsad framkomlighet på vissa platser. 

220928.jpg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev