Våra projekt för Fisksätra Entré

På parkeringsplatsen, på Fisksätras norra sida, planeras en ny bebyggelse. Som en entré med sitt läge precis intill stationen blandas en ny bebyggelse med den befintliga. Vi kallar den här delen av området för Fisksätra Entré. Här planerar vi att bygga såväl bostads- som hyresrätter samt ett äldreboende och en förskola.
De nya bostäderna binds ihop med det befintliga Fisksätra och skapar en en blandning av olika boendeformer. Här finns en blandning av människor i olika åldrar med olika bakgrunder och erfarenheter som tillsammans skapar en plats som präglas av gemenskap och närhet.

Här finns närheten till varandra. Men också till staden, havet och naturen.

Vad händer just nu? 

Arbetet i anslutning till Karpgatan och Lakegatan fortsätter. Stommen för huset närmast Lakegatan monteras och i dagsläget har man kommit upp i tre våningar.  

Gångstråket mot centrum vid Karpgatan och Lakegatan är fortsatt avstängt för att kunna utföra arbetet säkert. Rivningsarbetet av gångvägen fortsätter. 

Schaktarbetet fortsätter på området i anslutning till Forellgatan och Braxengatan, detta kan medföra en del ljud under dagtid. Borrning och sprängningsarbetet har kommit igång och förväntas pågå ungefär en vecka till. Innergården och gångstråket mellan Braxengatan och Forellgatan har spärrats av med hänsyn till säkerheten för dig som kommer gåendes. Nya utfarter kommer att ordnas för Forellgatan och på sikt även för Braxengatan. 

Byggnationen av Fisksätra Entré kommer framöver att kräva en del arbete under helger, detta kommer att ske mellan kl. 08.00-15.00.  

Tillsammans med entreprenören har vi försökt att minimera avgränsningar framför garageinfarterna, men vid vissa arbeten kommer en av portarna att vara avstängd. Just nu har Lakegatan, Karpgatan, Braxengatan och Fisksätra Torg antingen sin infart eller utfart stängd, skyltning finns. Även Forellgatans garageinfart kan bli påverkad av arbetet. 

Vi vill också be alla som kör bil att vara extra uppmärksamma på trafikskyltarna i området. 

Övriga arbeten intill Fisksätra Entré:

På andra sidan spåret bygger Nacka kommun Fisksätra Multihall. I samband med att sprängningen är klar börjas bortforsling av bergmassor vilket kan innebära tätare lastbilstrafik längs med Hamnvägen. Inom kort kommer även pålningsarbete påbörjas. Du hittar mer information om arbetet med Fisksätra Multihall på kommunens hemsida.

Region Stockholm har påbörjat arbetet med ombyggnaden av Saltsjöbanan och Fisksätra station, detta innebär bland annat att Fisksätravägen blir enkelriktad och en del sprängningar under våren. Du hittar mer information om bygget kring Saltsjöbanan på Region Stockholms hemsida. Där kan du även registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation gällande projektet. 

220928.jpg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev