Bygginformation och störningar i Fisksätra

Fisksätra Centrum

Senaste nytt: 
- Med start måndag nästa vecka kommer tungrivning påbörjas vilket vid tillfällen kan skapa störningar i form av ljud och vibrationer under vardagar mellan 07-16. Arbetet är beräknat att vara klart till jul. 
- I helgen öppnar den nya entrén på norra sidan och nästa vecka kommer den gamla entrén stängas. 
- Haidar Kiosk och Nacka Guld flyttar i helgen över till nya lokaler. 

Generellt: 
Med start måndag nästa vecka kommer tungrivning påbörjas vilket vid tillfällen kan skapa störningar i form av ljud och vibrationer under vardagar mellan 07-16. Arbetet är beräknat att vara klart till jul. Fasadarbeten pågår och det monteras upp ställningar runt om fastigheten under tiden arbetet pågår. I helgen öppnar den nya entrén på norra sidan och nästa vecka kommer den gamla entrén stängas. 
 
Arbeten på plan 2:  
Arbeten med installationer i allmänna ytor, galleriagångar samt golvläggning fortsätter och ytor kommer avgränsas tillfälligt. Det pågår även rivnings- och byggnadsarbeten. Fönsterbyten pågår för lokalerna. 

Arbeten på plan 3: 
Arbetet med det nya tätskiktet är pågående och förväntas vara färdigställt under våren 2024 vilket kommer att innebära vissa störningar i framkomligheten. 
 
Hissen och rulltrapporna: 
Rulltrapporna är fortsatt avstängda och vi hänvisar till hissen i centrum eller rampen vid Harrgatan. 

Butiker och verksamheter:   
- På plan 1 pågår byggnation av en lokal i anslutning till entrén, som initialt Stena Fastigheter kommer vara verksamma i.    
- Haidar Kiosk och Nacka Guld flyttar i helgen över till nya lokaler 

Här kan du också läsa entreprenörens månadsbrev för november! 

Läs mer om centrumutvecklingen>> 

Rulltrapporna i centrum är för tillfället ur funktion. Vi hänvisar dig till hissen i centrum, rampen vid Harrgatan eller trapporna under tiden.

Centrumutvecklingen

Läs mer om projektet och bli inspirerad av visionsbilderna!

Läs mer här!

Fisksätra Entré

Senaste nytt: 
- För hyresrätterna i nyproduktionen i anslutning till Forellgatan och Braxengatan har montaget av stommen påbörjats. 

Nyproduktionen i anslutning till Karpgatan och Lakegatan:  
För brf Saltsjöblick, som ligger i anslutning till Lakegatan, pågår just nu tak-, fasadarbeten- samt invändiga arbeten med installationer samt innerväggar. För hyresrättsbyggnaden Sjölyckan pågår takarbeten samt fasadarbeten som fönstermontage.   

Nyproduktionen i anslutning till Forellgatan och Braxengatan: 
En ny byggnad börjar dyka upp och man ser nu första våningarna till äldreboendet och förskolan. För hyresrätterna har montaget av stommen påbörjats. 

Lakegatan, Braxengatan och Forellgatan har för tillfället antingen sin garagein/-utfart stängd, skyltning finns. 

Byggnationen av Fisksätra Entré kommer framöver att kräva en del arbete under helger, detta kommer att ske mellan kl. 08.00-15.00.  

Fisksätra Entré

Läs mer om alla projekt för Fisksätra Entré

Läs mer här!

Övriga arbeten intill Fisksätra Entré:

Fisksätra Multihall

På andra sidan spåret bygger Nacka kommun Fisksätra Multihall.  Du hittar mer information om arbetet med Fisksätra Multihall på kommunens hemsida.

Fisksätra station - Saltsjöbanan

Region Stockholm fortsätter arbetet med ombyggnaden av Saltsjöbanan och Fisksätra station. Detta innebär bland annat att Fisksätravägen är enkelriktad. Gångtunneln under spåret i höjd med idrottsplatsen stängs av eftersom den måste breddas. Du hittar mer information om bygget kring Saltsjöbanan på Region Stockholms hemsida. Där kan du även registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation gällande projektet. 

Brorenovering

I mitten av augusti började Nacka kommun den sista brorenoveringen längs Repvägen. Du hittar mer information om tider och avspärrningar av Repvägen på kommunens hemsida.