Ett attraktivt centrum för alla

När vi bygger nya bostäder i Fisksätra, så blir vi också fler som bor här, vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för närservice, kultur och fritid. Vi vill möta alla människor i Fisksätra med ett utvecklat, förbättrat och fräscht centrum med liv och rörelse större del av dygnet. Det kan med fördel kombineras med verksamheter som utvecklar entreprenörskap och ökar sysselsättningen i Fisksätra. Då kan Fisksätra Torg och centrum bli en mötesplats för området och även locka resenärer till/från Saltsjöbaden att stanna till på vägen.

 • 2022

  Byggstart

 • 20

  Minsta lokal(kvm)

 • 120

  Största lokal(kvm)

 • 2023

  Nyinvigning

Vill du hyra lokal?

Kontakta Elin Mark för mer information!

Maila ditt intresse till oss här

Ett ännu mer levande Fisksätra med närhet till allt

I vår vision är Fisksätra attraktivt och välmående. Med en blandning av olika boendeformer, av människor i olika åldrar med olika bakgrunder och erfarenheter, vill vi möjliggöra en plats som präglas av gemenskap och närhet. Här finns närheten till varandra. Men också till staden, havet och naturen.

Ett levande centrum knyter ihop allt och vi satsar på nyinvigning till julhandeln 2023!

LÄS MER OM FISKSÄTRA

Observera att detta är visionsbilder. Bilderna är illustrationer och avvikelser kan förekomma.
Observera att detta är visionsbilder. Bilderna är illustrationer och avvikelser kan förekomma.
Observera att detta är visionsbilder. Bilderna är illustrationer och avvikelser kan förekomma.
Observera att detta är visionsbilder. Bilderna är illustrationer och avvikelser kan förekomma.

Ett levande och aktivt centrum

Fisksätra centrum ska bli den självklara mötes- och handelsplatsen. För en fika, en lunch eller för de där vardagliga inköpen. Utvecklingen av centrumet innebär en total upprustning av kundstråken och alla ytor med ny färg, nya golv, nytt undertak, nya fasadpartier och alla installationer kommer ses över. All belysning kommer också uppdateras och nya entréer kommer skapas för att öka tryggheten och göra det lättare för dig som besökare.

Samtidigt kommer vi se över, komplettera och förbättra utbudet för ett så bra centrum som möjligt!

Vill du hyra lokal i nya Fisksätra centrum?

Är det dags att flytta din verksamhet till ett snart helt nytt centrum med bra förutsättningar eller har du kanske länge funderat på en affärsidé som nu äntligen kanske kan bli till verklighet? 
Fisksätra centrum kommer erbjuda helt nya ljusa lokaler som du kan vara med att anpassa till viss del, för just din verksamhet, i storlekar mellan 20 kvm och 120 kvm. 

Vi vill komplettera Fisksätra centrum med närserviceverksamheter som inte finns idag. Som t.ex. skräddare, nyckel- och skoservice, blomsterbutik, skönhetssalong eller maila oss vad just du och din verksamhet kan erbjuda!

MAILA OSS DITT INTRESSE 

 

Observera att detta är visionsbilder. Bilderna är illustrationer och avvikelser kan förekomma.
Observera att detta är visionsbilder. Bilderna är illustrationer och avvikelser kan förekomma.

Vill du hyra lokal?

Kontakta Elin Mark för mer information!

Maila ditt intresse till oss här

Status för projektet

Vi har skickat in bygglovet och inväntar just nu besked, vilket preliminärt kommer komma i mitten av januari. När bygglovet är klart fortsätter processen med investeringsbeslut och upphandling av entreprenör. Dialog med befintliga lokalhyresgäster inför renoveringen pågår och kommer pågå under en tid framöver.