Dialogen som metod i utvecklingen

Dialog är grunden i vår relationsförvaltning. Genom att prata med våra hyresgäster och lyssna på deras synpunkter får vi veta vad som fungerar och inte, och hur vi kan utveckla kvarteret på bästa sätt. Samtalen bidrar till goda relationer, trivsel och trygghet.  

Renovering och nyproduktion

Om det ska ske förändringar i kvarteret, som en renovering eller nyproduktion, har vi boendedialog där vi samtalar kring detta. De boende har bra kännedom om sitt kvarter och ger oss värdefulla insikter, om vad som är bra, vad vi kan tillföra området och vad de värdesätter i ett boende. Genom dialogen kan vi fånga upp bra idéer och därmed skapa en ännu bättre produkt. ​

Vi vill ta tillvara på den kunskap som hyresgästerna har om sitt område för att skapa de bästa förutsättningarna för att utveckla trygga  och hållbara områden där människor trivs och stannar kvar länge. ​

Mia Larsson, kommunikationsansvarig på Stena Fastigheter Göteborg. Mia Larsson, kommunikationsansvarig på Stena Fastigheter Göteborg.

Dialog genom hela processen

Vi har utvecklat en egen modell för boendedialog som bygger på vårt mångåriga arbete med Relationsförvaltning. I korthet handlar det om att dialogarbetet börjar i ett tidigt skede och pågår under hela processen​. I första skedet handlar det om att lyssna in vad de boende tycker och ta hand om deras inspel. Därefter följer återkopplingar och fler möten. Alla boende ska ha möjlighet att delta, därför anpassas dialogen till varje område. Vi ses i området, det ska vara enkelt att delta.

I dialog med de boende på Pennygången kom vi fram till att stam- och badrumsrenovering sker på en grundnivå med möjlighet till tillval. Dialogen skedde genom flera öppet hus och workshops på plats i bostadsområdet. Dialogen pågick under hela renoveringen, på olika sätt.
I dialog med de boende på Pennygången kom vi fram till att stam- och badrumsrenovering sker på en grundnivå med möjlighet till tillval. Dialogen skedde genom flera öppet hus och workshops på plats i bostadsområdet. Dialogen pågick under hela renoveringen, på olika sätt.
I workshopen med våra hyresgäster fick vi in förslag på smarta lösningar som förenklar vardagen. Som att dela på saker och ha flexibla väggar som kan flyttas efter behov.
I workshopen med våra hyresgäster fick vi in förslag på smarta lösningar som förenklar vardagen. Som att dela på saker och ha flexibla väggar som kan flyttas efter behov.
RÅformat_Stena_Brf Eken_Gatan
Intill Pennygången bygger vi Ekebäckshöjd. I dialogen med de boende har vi bland annat fått in önskemål om en mataffär, cykelverkstad, prylbytarrum och äldreboende. Detta kan vi nu realisera i de nya kvarteren.
Tillsammans med våra hyresgäster på Briljantgatan och Smaragdgatan i Tynnered  arbetade vi fram de åtgärder som genomförts i renoveringen av lägenheter, trapphus och gårdar. Vi träffade fler än 300 hyresgäster och fick in över 500 post-it-lappar med synpunkter och önskemål.
Tillsammans med våra hyresgäster på Briljantgatan och Smaragdgatan i Tynnered arbetade vi fram de åtgärder som genomförts i renoveringen av lägenheter, trapphus och gårdar. Vi träffade fler än 300 hyresgäster och fick in över 500 post-it-lappar med synpunkter och önskemål.
Vi öppnade upp en dialoglounge för alla boende på Smaragdgatan och Briljantgatan, dit man kunde komma på olika träffar oh när det passade hyresgästen. Loungen var öppen dygnet runt. Vi  träffades också på gårdarna vid flertalet tillfällen. Flera av våra hyresgäster hjälpte till att tolka till olika språk.
Vi öppnade upp en dialoglounge för alla boende på Smaragdgatan och Briljantgatan, dit man kunde komma på olika träffar oh när det passade hyresgästen. Loungen var öppen dygnet runt. Vi träffades också på gårdarna vid flertalet tillfällen. Flera av våra hyresgäster hjälpte till att tolka till olika språk.
Dialogen kring nyproduktionen i området gav värdefulla insikter. Nu är  äldreboendet och förskolan färdigbyggda, vilka är uppskattade tillskott i området.
Dialogen kring nyproduktionen i området gav värdefulla insikter. Nu är äldreboendet och förskolan färdigbyggda, vilka är uppskattade tillskott i området.