Boendedialog

När vi utvecklar våra kvarter sker det i dialog med de som bor och verkar i området. Vi kallar det boendedialog.

Vi involvera våra hyresgäster och andra boende i området, tillsammans med de som har verksamheter här, för att ta del av deras kunskaper om området. Vad fungerar bra, vad saknas och vad kan vi förbättra. De som lever på platsen är experter på området. Inspelen vi får är värdefulla för att utvecklingen ska bli så bra som möjligt.  

Boendedialog sker i alla våra bostadsområden vid större förändringar. Det kan handla om att vi ska renovera stammar och badrum eller bygga nya kvarter. Då kan våra hyresgäster tycka till, ge kloka inspel och samtala med oss kring funderingar man har om vad förändringen innebär för dem.  

Boendedialogen grundar sig på vårt mångåriga arbete med relationsförvaltningen. Det handlar om att ta hand om våra hyresgäster, fastigheter och kvarter på ett långsiktigt och hållbart sätt.   

Delaktighet skapar engagemang och gör människor mer bredda att ta ett större ansvar. De blir mer måna om sitt område, stoltheten ökar och skadegörelsen minskar. Engagemang ger ökad gemenskap och därmed ökad trygghet och trivsel.

Mia Larsson, kommunikationschef på Stena Fastigheter Göteborg. Mia Larsson, kommunikationschef på Stena Fastigheter Göteborg.

Våra erfarenheter av boendedialog

 Några av de lärdomar vi dragit från många boendedialoger är att man behöver bygga relationerna i tid, och skapa tillit. Utan denna grund är det svårt att utveckla saker tillsammans. Vi ser stora fördelar med att starta dialogen i ett tidigt skede för att fånga in så många synpunkter och inspel som möjligt, i god tid medan det går att påverka. Det gäller också att vara tydlig med vad man kan påverka och vad som redan är bestämt. Genom att möjliggöra att så många som möjligt kan delta ger en bredare kunskap. Så ha dialogen lokalt i området, vid flera tillfällen, och bjud in alla. Ta vara på den kraften som finns hos de som vill delta och engagera sig. De boende är experter på sitt område och bidrar med värdefulla insikter. Och som i så många andra fall – återkoppla, återkoppla, återkoppla. Låt de boende följa med i processen och veta vad som sker i deras kvarter och hem.

Exempel på dialoger

I dialog med de boende på Pennygången kom vi fram till att stam- och badrumsrenovering sker på en grundnivå med möjlighet till tillval. Dialogen skedde genom flera öppet hus och workshops på plats i bostadsområdet. Dialogen pågick under hela renoveringen, på olika sätt.
I dialog med de boende på Pennygången kom vi fram till att stam- och badrumsrenovering sker på en grundnivå med möjlighet till tillval. Dialogen skedde genom flera öppet hus och workshops på plats i bostadsområdet. Dialogen pågick under hela renoveringen, på olika sätt.
I workshopen med våra hyresgäster fick vi in förslag på smarta lösningar som förenklar vardagen. Som att dela på saker och ha flexibla väggar som kan flyttas efter behov.
I workshopen med våra hyresgäster fick vi in förslag på smarta lösningar som förenklar vardagen. Som att dela på saker och ha flexibla väggar som kan flyttas efter behov.
RÅformat_Stena_Brf Eken_Gatan
Intill Pennygången bygger vi Ekebäckshöjd. I dialogen med de boende har vi bland annat fått in önskemål om en mataffär, cykelverkstad, prylbytarrum och äldreboende. Detta har vi realiserat i de nya kvarteren.
Tillsammans med våra hyresgäster på Briljantgatan och Smaragdgatan i Tynnered  arbetade vi fram de åtgärder som genomförts i renoveringen av lägenheter, trapphus och gårdar. Vi träffade fler än 300 hyresgäster och fick in över 500 post-it-lappar med synpunkter och önskemål.
Tillsammans med våra hyresgäster på Briljantgatan och Smaragdgatan i Tynnered arbetade vi fram de åtgärder som genomförts i renoveringen av lägenheter, trapphus och gårdar. Vi träffade fler än 300 hyresgäster och fick in över 500 post-it-lappar med synpunkter och önskemål.
Vi öppnade upp en dialoglounge för alla boende på Smaragdgatan och Briljantgatan, dit man kunde komma på olika träffar oh när det passade hyresgästen. Loungen var öppen dygnet runt. Vi  träffades också på gårdarna vid flertalet tillfällen. Flera av våra hyresgäster hjälpte till att tolka till olika språk.
Vi öppnade upp en dialoglounge för alla boende på Smaragdgatan och Briljantgatan, dit man kunde komma på olika träffar oh när det passade hyresgästen. Loungen var öppen dygnet runt. Vi träffades också på gårdarna vid flertalet tillfällen. Flera av våra hyresgäster hjälpte till att tolka till olika språk.
Dialogen kring nyproduktionen i området gav värdefulla insikter. Nu är  äldreboendet och förskolan färdigbyggda, vilka är uppskattade tillskott i området.
Dialogen kring nyproduktionen i området gav värdefulla insikter. Nu är äldreboendet och förskolan färdigbyggda, vilka är uppskattade tillskott i området.