#Stadsbyggarlunchen

En lunch på vårt kontor på Vattugatan 2

Vad är stadsbyggarlunchen?

Det är ett informellt samtal där vi bjuder in en eller flera intressanta personer som har något att bidra med inom stadsutveckling över en lunch på vårt kontor på Vattugatan 2. Ämnen som kan vara aktuella inkluderar social hållbarhet, integration, stadsbyggnation, vilka bygger vi för?, ”rummen mellan husen”, arkitektur, konst, klimat, energi, ekonomi, co-living, co-working, framtids-/trendspaning, stadens utveckling, digitalisering och  så vidare.