Tidigare förändringsagenter

Varje år ger vi 13 ungdomar i våra kvarter ett jobb som förändringsagenter. Syftet med sommarjobbet är dels att öppna upp för våra unga hyresgäster att bli delaktiga i sitt närområde och dels att vi får ta del av ungas perspektiv på lösningar i boendeområdena, detta samtidigt som ungdomarna får träna på sina entreprenöriella kunskaper med handledning av Förebildarna. Här får du ta del av tidigare års förändringsagenter.

Hanna Glad sommarjobbade som förändringsagent 2021 och går nu en master inom Globala Studier och gör sin praktik på utrikesdepartementet på regeringskansliet. När Hanna arbetade som förändringsagent drev hon tillsammans med sin grupp ett projekt som arbetade för en ökad granngemenskap genom olika uppdrag och aktiviteter.
Hanna Glad sommarjobbade som förändringsagent 2021 och går nu en master inom Globala Studier och gör sin praktik på utrikesdepartementet på regeringskansliet. När Hanna arbetade som förändringsagent drev hon tillsammans med sin grupp ett projekt som arbetade för en ökad granngemenskap genom olika uppdrag och aktiviteter.