135 hållbara bostäder när västra Bellevuegården utvecklas

Som en del i ett större stadsutvecklingsprojekt bygger nu Stena Fastigheter Malmö fyra nya fastigheter med 135 miljöcertifierade lägenheter på västra Bellevuegården.

– Vi ser Bellevuegården som en förebild för en hållbar utveckling av ett befintligt bostadsområde. De nya husen byggs med klimatvänliga material, området är helt fossilfritt och energilösningen som är utarbetad tillsammans med E:ON bygger på driftförsörjning med hjälp av lokalproducerad el från solceller och bergvärmelagring. Vi vill hjälpa till att förstärka alla de fördelar som området redan har och bevara områdets grönskande karaktär, säger Unni Sollbe, Vd på Stena Fastigheter.

Bellevuegården karakteriseras av grönytor, ett väl utbyggt centrum med kommersiell och kommunal service samt genomtänkta byggtekniker och smarta planlösningar. Visionen för området är att ta vara på och förstärka områdets gröna profil med parker och rekreationsområden för att erbjuda ett tryggt och grönt boende med god närservice och närhet till Malmö city.

Utvecklingen av västra Bellevuegården följer Stena Fastigheters målsättning om att stadsutveckla hållbart med omtanke om både människa och miljö. De nya husen kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad silver med grön energiförsörjning. Gårdar och grönområden har utvecklats tillsammans med de boende för att bidra till ett tryggt och trivsamt Bellevuegården.

I området pågår även ett forskningsprojekt tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. Projektet som kallas VIVA-PLAN handlar om att studera och mäta utemiljöns betydelse för trygghet och trivsel samt hur utemiljön i bostadsområdena påverkar den biologiska mångfalden. Området planeras också för att kunna erbjuda möjligheter till hållbart resande genom nya mobilitetslösningar, bil- och cykelpooler och kollektivtrafik. För Stena Fastigheter är också den sociala hållbarheten alltid i fokus.

– För att bidra till trygghet och samhörighet i området jobbar vi långsiktigt genom vår relationsförvaltning. Tillsammans med boende, kommersiell handel, entreprenörer och föreningar hittar vi vägar till samarbeten och projekt med fokus på trygghet, dialog och hållbarhet, säger Unni Sollbe.

De nya lägenheterna planeras stå färdiga i juli 2022 med etappvis inflyttning. Totalentreprenör för arbetet är Thage i Skåne AB.

Läs mer om projektet västra Bellevugården