Västra Bellevuegården

Som en del i ett större stadsutvecklingsprojekt bygger Stena Fastigheter fyra nya fastigheter med totalt 135 miljöcertifierade hyreslägenheter på västra Bellevuegården. Förmedling och inflyttning sker etappvis. 

Hyra lägenhet

Välj mellan 1-4 rok. Du som har ett förstahandskontrakt hos oss idag har förtur till våra nyproducerade hyresrätter.

Sök lägenhet

Tidplan

Feb 2021

Byggstart

Jan 2022

Uthyrning startar

Juli 2022

Första inflytt

Maj 2023

Infytt sista etappen

Feb 2021
Byggstart
Jan 2022
Uthyrning startar
Juli 2022
Första inflytt
Maj 2023
Infytt sista etappen

Vi utvecklar och bygger! 

Vi vill att fler ska kunna ta del av- och bidra till det trivsamma och hållbara livet i Bellevue. Därför tillför vi 135 nya miljöcertifierade bostäder med närhet till både natur och stadens utbud. Med cykelavstånd till havet och ett brett serviceutbud alldeles inom räckhåll.

 

 

Totalt fyra nya hus

De tre första husen som byggs ligger på Hålsjögatan och rymmer totalt 92 nya hyreslägenheter med en blandning av 1-3 rok. Alla har balkong eller uteplats och det finns en trivsam innergård med sittplatser och lekredskap. 

Det fjärde huset kommer ligga på Svansjögatan och rymmer 43 nya hyreslägenheter med en blandning av 1-4 rok. Även alla dessa lägenheter har balkong eller uteplats och innergård med sittplatser och lekredskap. 

Tre nya hus på Hålsjögatan

De tre nya husen på Hålsjögatan rymmer totalt 92 nya hyreslägenheter med en blandning av 1-3 rok.  Alla har balkong eller uteplats och det finns en trivsam innergård med sittplatser och lekredskap. Den första etappen lägenheter stod klara för inflyttning i juni 2022. Den 1 november var det dags för inflyttning i det andra huset och i april 2023 ska det tredje huset vara inflyttningsklart. 

Lägenheter Hålsjögatan:
1 rum och kök               11 st           32-34 kvm
2 rum och kök               47 st           47-55 kvm
3 rum och kök               34 st           69-82 kvm

Om lägenheterna

Lägenheterna har genomgående målade väggar i bruten vit färg och golv i ekparkett. Badrummet är helkaklat vitt med svart/vitt schackrutigt klinkergolv. Det finns tvättmaskin och torktumlare eller kombimaskin, dusch med väggar i glas och handdukstork. Köket har vit köksinredning, vitt kakel ovanför en mörkgrå bänkskiva av laminat och diskmaskin.

Närområdet

Västra Bellevuegården välkomnar dig med sina grönskande gårdar och rekreationsområden som ger möjlighet till ett naturnära och lugnt boende med närhet till city. Här finns också ett väl utbyggt centrum med ett brett serviceutbud och trivsamma mötesplatser. Alldeles i närheten finns dessutom Bellevueparken - ett område med både idrottsanläggningar och parker. Havet ligger på cykelavstånd och här finns skolor, fritidsgårdar och ytterligare service.

Läs mer om kvarteret här

 

Stadsutveckling med omtanke

Stena Fastigheter jobbar tillsammans med Malmö stad i ett långsiktigt projekt för att utveckla området kring västra Bellevuegården. Bellevuegårdens centrum rustas upp för att möta framtiden. Genom fler bostäder, grönskande gårdar och breddat serviceutbud vill vi skapa en ny hållbar stadsdel som man vill bo kvar i och flytta till. Parker och grönområden förstärks, de nya husen miljöcertifieras och vi satsar på möjligheter till hållbart resande och boende. 

Som långsiktig aktör vill vi jobba tillsammans för att utveckla den hållbara staden. Vi vill vara motorn för områdesutvecklingen i Bellevuegården.

Unni Sollbe, vd Stena Fastigheter Malmö

Utvecklat serviceutbud

Ett bra serviceutbud underlättar för vardagspusslet och tillför livskvalitet. I samråd med befintliga- och potentiella aktörer i Bellevuecentrat planerar vi för en möjlig sammansättning som tillför mer service. Bland annat med en familjecentral, ett utökat bibliotekskoncept och ett Ica med ett bredare sortiment som paketleveranser och nyttig hämtmat. Dessutom flexibla kontorsplatser samt seniorbostäder. I nuläget är inga beslut är fattade men vi arbetar aktivt för ett serviceutbud som vänder sig till alla som bor och verkar i Bellevueområdet.

Dessutom jobbar vi för att underlätta för kollektivt resande och hållbara kommunikationer. Bland annat kommer vi att satsa på pooler där elcyklar och elbilar kan hyras, så att du som bor i västra Bellevuegården kan ta dig in till stan, ut till havet eller till jobbet på ett hållbart och enkelt sätt.

Hållbara tillsammans

Vi arbetar för att hela kvarteret som du bor i ska vara tryggt, trevligt och klimatsmart på alla sätt och vis. Vi vill göra det lätt för dig att leva hållbart. Utnyttja det som finns; sortera ditt avfall ordentligt, dela saker med dina grannar, välj gärna cykel eller buss istället för bil när det är möjligt. Hållbarhet är en stor fråga och vi behöver alla göra det vi kan, tillsammans.

Trivsel för alla

Vi lyssnar på och pratar mycket med människorna som bor i våra kvarter för att tillsammans få till ett liv mellan husen som känns lika mycket hemma som de fina lägenheterna vi bygger. Förutom att addera nya hem så tillför vi också annat till området som ökar trivseln för alla som bor och rör sig i kvarteret. Genom god dialog med de som bor i västra Bellevuegården har vi skapat en grund från vilken området kan utvecklas och bland annat förstärkt kvarteret med odlingslådor, sittytor, motions-slingor och träningsredskap.

Hållbara energilösningar

På Stena Fastigheter jobbar vi för att göra det så enkelt som möjligt att leva hållbart. En del i det arbetet handlar om att säkerställa att våra hus har en långsiktigt hållbar energiförsörjning. När vi utvecklar västra Bellevuegården så ser vi till att uppnå en effektivare och mer självförsörjande energianvändning. Genom samverkan med E.ON har vi framtagit en energilösning med fossilfri el och värme som bland annat bygger på lokalproducerad el från solceller, bergvärmelagring och förnyelsebar fjärrvärme. 

 

Tryggt och grönt

För att bidra till trygghet och samhörighet i området jobbar vi långsiktig med relationsförvaltning, vårt arbetssätt för social hållbarhet. Tillsammans med våra hyresgäster och andra aktörer skapar vi olika aktiviteter. 

Cykel- och Elbilspool

Malmö stad ser en framtid där fler människor vill slippa att äga en egen bil. Det har därför varit viktigt för oss att planera västra Bellevuegården på ett sätt som underlättar för människorna som bor i området att resa såväl kollektivt som med hyrd bil eller med cykel. Vi kommer därför att satsa extra på pooler där du kan hyra elcyklar och elbilar för transport, så att du som bor i västra Bellevuegården kan ta dig till stan, ut till havet eller till jobbet på ett hållbart och enkelt sätt. 

Mitt kvarter - Bellevuegården

​I filmserien Mitt kvarter träffar du människor som bor och jobbar i våra kvarter. De intervjuade berättar vad som gör deras kvarter till just deras alldeles egna. Kolla gärna på våra tre avsnitt från Bellevuegården!

Fakta: Bellevuegården

Bellevuegården är ett bostadsområde i stadsdelen Hyllie i sydvästra Malmö. Området var ett av de sista miljonprogramsområdena som byggdes i Sverige mellan 1965 och 1975. Miljonprogrammen kom till som svar på bostadsbrist och dålig boendestandard i efterkrigstidens Sverige.

Målet var att bygga en miljon nya bostäder per år. Kostnaden per enhet kunde sänkas genom rationellt byggande i storskaliga projekt.

I tiden låg också trender som automobilisering, hård planeringen, funktionalism och en vilja att komma ifrån den trånga stenstaden. Tidens strömningar tillsammans med en snäv ekonomisk hållning ligger bakom miljonprogramshusens utformning.

Väl utbyggd service

Tanken med områdena var också att erbjuda allting som de boende kunde behöva. I centrum planerades därför för kommersiell och samhällelig service – rekreationsområden, skolor och bibliotek tillsammans med butiker och handel.

”Hela befolkningen skall beredes sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skälig kostnad.” (prop. 1967:100)

Många sätter likhetstecken mellan miljonprogram och betongförorter med höghusområden – men det är en orättvis beskrivning av miljonprogramsområdena. Områdena bjuder på en blandning av höghus, låga flerbostadsområden och småhus fördelat på olika upplåtelseformer och byggherrekategorier.

Rymligt, välplanerat och grönskande

Majoriteten av byggnaderna i Bellevuegården består av flerbostadshus från 1970-talet. Men här finns även äldreboende, kontorshus, villor och radhus som byggdes senare, under 1990-talet. På området finns också en bibehållen gård från 1800-talet.

Bostadsområdet har en enhetlig arkitektur, där husen är rätvinkligt placerade med entréer vända mot de grönskade gårdarna. Höghusen som konstruerades under 1970-talet ligger i öster och delas av två parker: Ärtholmsparken och Bellevueparken.