Ökad samverkan för minskad påverkan på klimatet

- Vi samlar 170 leverantörer och entreprenörer

Med över tre miljarder kronor i inköp av tjänster och varor årligen vill Stena Fastigheter använda sin köpkraft till lösningar som är hållbara både för människor och klimatet. Och för att nå sina hållbarhetsmål samlar bostadsbolaget nu alla sina ramavtals-partners till en hållbarhets-kick-off och en hållbarhetsutbildning.

– Jag har aldrig sett ett liknande initiativ från andra kunder, och en kund som har så tydligt definierade miljömål. Det här är verkligen inspirerande, säger Robin Ebbesson, avdelningschef för rådgivning på GK, totalteknisk entreprenör och servicepartner.

Vi vill vara tydliga med vart vi ska, och genom att vara en tydlig kravställare och ha struktur i våra inköp bidrar vi positivt till hållbarhetsarbetet. Vi arbetar där vi står och med dem som vi har nära. Svaren i klimatfrågan finns inte bara hos oss. Vi behöver nya sätt att arbeta för att tillsammans utveckla branschen.

Anna-Haraldsson Jensen, hållbarhetsutvecklare Stena Fastigheter Anna-Haraldsson Jensen, hållbarhetsutvecklare Stena Fastigheter

Stena Fastigheter ska halvera sitt klimatavtryck till 2030

Som ett Sveriges största privatägda fastighetsbolag gör Stena Fastigheter mängder av inköp för att skapa nya hem, och utveckla och underhålla de befintliga kvarteren. Under 2019 gjorde företaget inköp av tjänster och material för över 3 miljarder. Det här är aktiviteter som påverkar klimatet. Företaget har ett mål att halvera sitt klimatavtryck till 2030.

–Vi vill vara tydliga med vart vi ska, och genom att vara en tydlig kravställare och ha struktur i våra inköp bidrar vi positivt till hållbarhetsarbetet. Vi arbetar där vi står och med dem som vi har nära. Svaren i klimatfrågan finns inte bara hos oss. Vi behöver nya sätt att arbeta för att tillsammans utveckla branschen, säger Anna Haraldsson Jensen, hållbarhetsutvecklare.

Digital träff med 170 leverantörer och entreprenörer

Under slutet av 2020 genomfördes tre olika träffar digitalt, i Malmö, Göteborg och Stockholm, där bland annat Stena Fastigheters bolags-vd:ar deltog tillsammans med representanter för leverantörer och entreprenörer. I ett första skede har Stena Fastigheter delat med sig av sitt hållbarhetsarbete och sina mål, och det finns en stor vilja att samlas kring ambitionen.

–Under 2020 har vi börjat jobba med att ta ett större ansvar i vår bransch när det gäller vårt klimatavtryck. Som klimatförebild vill vi vara drivande i arbetet för en mer hållbar byggbransch, och göra det tillsammans med andra som också strävar mot samma mål. Stena Fastigheters hållbarhets-kick-off är det första av sitt slag som vi varit med i. Detta är verkligen inspirerande och vi kan själva ta ansvar genom att sätta motkrav på våra leverantörer, säger Robin Ebbesson, avdelningschef för rådgivning på GK.

En annan av Stena Fastigheters entreprenörer är Schööns Måleri i Malmö, som har en framträdande hållbarhetsprofil, och som bland annat ingår i ett Vinnovaprojekt för att utforma Sveriges första klimatneutrala måleritjänst.

–Jag tror många har samma tankar och ambitioner som vi har men det är inte helt enkelt att veta var eller hur man ska börja ett förändringsarbete. Framför allt är responsen från våra medarbetare och kunder genomgående positiva och jag är helt övertygad om att efterfrågan på liknande tjänster kommer öka de närmsta åren, säger Victor Schöön, vd Schööns Måleri.

Hållbarhetsarbetet stärker samarbetet – internt och externt

Stena Fastighets hållbarhetsmål stärker arbetet med externa samarbetspartners men också det interna arbetet.

–Det nära samarbetet mellan våra kollegor har resulterat i ett ökat fokus på hållbarhet i vår inköpsprocess. Vi har tagit fram en uppdaterad uppförandekod och vi har en fördjupad dialog kring hållbarhet med tio av våra största materialleverantörer. Vi ser en positiv utveckling, där det inköpta materialet granskas ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Mats Eliasson, inköpschef på Stena Fastigheter.

Under 2021 kommer Stena Fastigheter att följa upp höstens hållbarhets-kick-off, med sina ramavtalspartners, med en hållbarhetsutbildning. Det blir en fördjupning av Stena Fastigheters hållbarhetsarbete, och inkluderar bland annat policyer och uppförandekoder. Efter hand kommer utbildningen att utvärderas och utvecklas framåt.

FAKTA

GK Gunnar Karlsen grundade GK år 1964 med långsiktighet, ansvarstagande och omtanke om människor och miljö. Det är den värdegrunden som har byggt det GK som vi ser i dag. Sedan dess har företaget vuxit och blivit Skandinaviens ledande tekniska entreprenör och servicepartner med 3 500 familjer med GK-anställda i tre länder. Med sin expertis inom el, ventilation, rör, byggnadsautomation, energi och kyla bygger vi hållbara byggnader för generationer.

Schööns Måleri i Malmö Familjeföretag i Malmö som grundades 1918 och drivs idag i fjärde generationen av Victor Schöön tillsammans med drygt 90 medarbetare. Ledord sedan start har varit; kvalitet före kvantitet, och det tillsammans med våra duktiga medarbetare och goda kundrelationer är de främsta anledningarna till att vi lyckats så bra genom alla år. Vi har en bred kompetens och erbjuder det mesta inom måleri; nyproduktion, servicemåleri, fönsterrenovering, brandskyddsmålning, sprutlackering samt ROT-arbeten. Vi jagar aldrig volymer utan huvudfokus är att göra våra kunder nöjda.

Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag, och finns i och omkring Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi äger 26 000 lägenheter och har cirka 3 500 lokaler. Vi utvecklar staden med omtanke.

,

Victor Schöön, Schööns Måleri, Robin Ebbesson, GK
Anna Haraldsson Jensen och Mats Eliasson, Stena Fastigheter