Skolan som arena - ett lyckat projekt

Skolan som arena är initiativ från Göteborgs Stad där de öppnar upp skolor runt om i staden på kvällarna för att kunna erbjuda barn en mötesplats. Detta sker i samarbete med andra aktörer och syftet är att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid, en hälsosam vardag och ett tryggt sammanhang att umgås i. På Vättnedalsskolan i Tynnered är Stena Fastigheter en av flera samarbetspartners.

I Skolan som arena på Vättnedalsskolan samverkar Göteborgs stad, Stena Fastigheter, Räddningsmissionen och Önnereds HK för att engagera barnen utanför skoltid inom idrott, hälsa och studier.

”Samarbetet har gått väldigt smidigt. Vår långa relation med stadsdelen Västra Göteborg gör att beslutsleden är korta och vi får saker gjorda snabbt”, säger Sari Isberg, relationsförvaltare. ”När vi tar tillvara på det engagemang som finns i närheten, med till exempel Önnered HK och Räddningsmissionen, blir resultatet väldigt bra!”

Läs mer om projektet