Staden binds ihop på Masthuggskajen

Idag den 2 maj 2019 togs ett första spadtag för Masthuggskajen. Band knöts både symboliskt och bokstavligt för att markera starten av byggnationen av Göteborgs nya stadsdel. På Masthuggskajen kommer Stena Fastigheter Göteborg att bygga framtidens bostäder och kontor på historiskt Stena-område.   

- Vi bygger för framtiden på en för oss historisk plats. Vi utvecklar Masthuggskajen med fokus på de som ska bo, arbeta och befolka platsen. Här ska den urbana göteborgaren kunna leva på ett hållbart, smart sätt i hjärtat av den kulturella och kreativa delen av staden, säger Agneta Kores, vd Stena Fastigheter Göteborg.

På bilden, från vänster: Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg, Lennart Hedström, VD Elof Hansson Fastigheter, Michael Ekberg, regionchef Riksbyggen, Tomas Nilsson, ordförande Älvstranden Utveckling, Johanna Hult-Rentsch och Joakim Gralén, projektutvecklare Fastighets AB Balder. Foto: Ebba Thorolvsen.
På bilden, från vänster: Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg, Lennart Hedström, VD Elof Hansson Fastigheter, Michael Ekberg, regionchef Riksbyggen, Tomas Nilsson, ordförande Älvstranden Utveckling, Johanna Hult-Rentsch och Joakim Gralén, projektutvecklare Fastighets AB Balder. Foto: Ebba Thorolvsen.

 

Masthuggskajen kommer att utvecklas till en levande stadsdel längs med Göta Älv, en plats full av kontraster. En blandning av gammalt och nytt, storslaget och småskaligt, globalt och lokalt. Här kommer 600 göteborgare att bo och 2 700 att arbeta i Stena Fastigheters hus, och många fler kommer att besöka de nya kvarteren med restauranger, caféer, små butiker och verksamheter. I hela stadsdelen kommer totalt 1 300 bostäder, 6000 arbetsplatser, restauranger, förskolor och hotell att växa fram under de kommande åren.

Stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant inledde spadtaget med att beskriva Masthuggskajens roll för stadens utveckling, som en ny stadsdel som gör att centrum växer och gör att vi närmar oss vattnet. Masthuggskajen blir en blandad stadsmiljö som tar hand om det kulturhistoriska i området. 

Under ceremonin berättade de olika aktörerna om hur det kommer att vara att bo, jobba och besöka Masthuggskajen, och hur vi tillsammans ska utveckla ett område med fokus på hållbarhet och inkludering. Agneta Kores från Stena Fastigheter berättade om vikten av att ta tillvara på de positiva värden som redan finns i området och hur man bygger vidare på det. 

- Masthuggskajen har varit Stenas hem i över 50 år och här har vi vårt hjärta. Vi vill ge både dagens och morgondagens göteborgare och våra besökare tillbaka sjöfartsstaden Göteborg och återskapa livet på kajen. Vi skapar en plats för kreativt, hållbart liv. För oss handlar hållbar stadsutveckling om att ta tillvara på det som är bra och addera nya värden, som håller långsiktigt.

Detaljplanen för Masthuggskajen har vunnit laga kraft, vilket innebär att byggarbetet kan starta. Stena Fastigheter Göteborg kommer att bygga 300 hyresrätter och 30 000 kvm lokaler som inrymmer restauranger, handel och service av olika slag. Först ut kommer kvarteret vid Värmlandsgatan, närmast Danmarksterminalen, där 6500 kvadratmeter nya kontorsytor kommer att skapas. Byggstarten är beräknad till hösten 2019.

 

Läs mer om Masthuggskajen