Stena Fastigheter rekryterar Martin Gidenstam till utvecklingen av Masthuggskajen

Masthuggskajen är ett av Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt. Med 1 200 bostäder och 6 000 arbetsplatser kommer området att utvecklas till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt, storslaget och småskaligt, högt och lågt, globalt och lokalt, av affärer, gatuliv och möten. Detaljplanen är antagen och nu inleds arbetet med att förverkliga Masthuggskajen. Stena Fastigheter Göteborg är en av utvecklarna och har nu rekryterat Martin Gidenstam till den nyinrättade tjänsten som affärsutvecklare.

- Martin Gidenstam har varit engagerad i flera större stadsutvecklingsprojekt och kommer att bidra med både erfarenheter och nytänk i arbetet med att utveckla Masthuggskajen till en plats för alla, säger Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg.

Martin Gidenstam.jpg

Martin Gidenstam kommer senast från Castellum, där han i sin roll som projektutvecklingschef varit drivande i flera olika stadsutvecklingsprojekt inom kontor, handel och logistik. Martin har också en bakgrund hos Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

- Jag lockades av att Stena Fastigheter är en långsiktig aktör inom stadsutvecklingen. Med sina kärnvärden och ett aktivt arbete med social hållbarhet finns det stora möjligheter att skapa en fantastisk plats på Masthuggskajen, säger Martin Gidenstam.

Detaljplanen för Mathuggskajen är antagen och arbetet går snart in i en produktionsfas. Martin Gidenstams uppdrag är att ansvara för affärs- och konceptutvecklingen av Masthuggskajen.

Masthuggskajen är en viktig plats för oss. Den har varit vårt hem i över 50 år och vi har vårt hjärta här. Nu ska kajen bli allas och det känns fantastiskt. Här kommer Martin Gidenstam att ha en viktig roll.

Agneta Kores

På Masthuggskajen kommer det att byggas bostäder, kontor och plats för kultur, handel, service och restauranger. Här byggs en ny halvö ut i vattnet och en linbana med förbindelse över älven till Lindholmen och vidare. Hållbarhetstänket är centralt i utvecklingen av Masthuggskajen och hela området kommer att hållbarhetscertifieras enligt Citylab Action.

- Masthuggskajen har mycket stor potential och tillsammans med de andra aktörerna kommer vi att skapa ett levande och tillåtande område för de som kommer att bo, verka och besöka platsen, det är jag övertygad om, säger Martin Gidenstam.
Martin Gidenstam börjar sitt nya uppdrag på Stena Fastigheter Göteborg den 12 november och utgår från kontoret som är placerat på Värmlandsgatan, mitt i det område som ska utvecklas till Masthuggskajen.

 

Om Masthuggskajen