Ett jämlikt Göteborg

Göteborgs Stad satsar långsiktigt på att skapa en mer jämlik stad, och minska skillnader i livsvillkor för ökad sammanhållning, tillit och delaktighet. Arbetet görs i samverkan med näringsliv, myndigheter och civilsamhälle.

I Jämlikt Göteborgs nyhetsbrev för november kan du läsa om Stena Fastigheters arbete med att öka tryggheten i bostadsområdet Briljantgatan och Smaragdgatan i Tynnered, Göteborg. 

Vi arbetar sedan länge med vår relationsförvaltning i syfte att utveckla trygga och trivsamma kvarter. Just nu genomför vi stora satsningar på bostäder och trygghet i Tynnered och vi ser en positiv förändring hos hyresgästerna i hur de upplever tryggheten i området.

Sari Isberg, relationsförvaltare på Stena Fastigheter Sari Isberg, relationsförvaltare på Stena Fastigheter

Stena Fastigheter gör en återkommande hyresgästundersökning, där vi bland annat tittar på tryggheten i bostadsområdet. I senaste hyresgästundersökningen ligger trygghetsindex för Briljantgatan och Smaragdgatan på 80,2 procent, vilket är en ökning med 22 procentenheter från föregående mätning.

Nyhetsbrev Jämlikt Göteborg

Här kan du läsa mer om Stena Fastigheters trygghetsarbetet i Tynnered

Här kan du läsa mer om Jämlikt Göteborg