Förtätning Sköndal

I Sköndal pågår ett planarbete gällande förtätning inom befintliga fastigheter.

I maj 2021 tog Stockholm stad beslut om att inleda ett detaljplanearbete i Sköndal.  Syftet med planförslaget är bland annat att möjliggöra för nya bostäder – både hyresrätter och bostadsrätter, en förskola, se över infrastruktur samt utveckling av centrum. 

I planarbetet arbetar vi med att se hur vi på bästa sätt kan utveckla Sköndal och samtidigt bibehålla de kvaliteter som uppskattas i området. Vi är i ett tidigt skede där vi nu arbetar fram olika underlag, genomför olika utredningar samt planerar för boendedialog där vi kan fånga upp idéer och synpunkter på hur utvecklingen kan ske på bästa sätt. 

Förslaget planeras att presenteras på samråd efter sommaren 2024.

Stena Fastigheters område inom Förtätning Sköndal är det orangemarkerade området på bilden. Vi samarbetar nära både kommun och andra aktörer inom planområdet och har delat med oss av resultatet. Synpunkter utanför planområdet kommer inte tas med inom projektet för förtätningen men ger oss en bra bild av upplevelse och viktiga egenskaper för Sköndal som helhet och hur vi kan utveckla det tillsammans.
Stena Fastigheters område inom Förtätning Sköndal är det orangemarkerade området på bilden. Vi samarbetar nära både kommun och andra aktörer inom planområdet och har delat med oss av resultatet. Synpunkter utanför planområdet kommer inte tas med inom projektet för förtätningen men ger oss en bra bild av upplevelse och viktiga egenskaper för Sköndal som helhet och hur vi kan utveckla det tillsammans.

Summering av en första boendedialog

Vi vill involvera våra hyresgäster, andra boende och verksamma i området i när vi utvecklar våra områden. De som lever på platsen är experter på området och inspelen vi får är värdefulla för att utvecklingen ska bli så bra som möjligt. 
Genom vår metod med boendeialog
kan våra hyresgäster tycka till, ge kloka inspel och samtala med oss kring funderingar man har om vad förändringen innebär för dem.  

I Sköndal har flera  undersökningar och dialoger genomförs och vi har fått in synpunkter om vad som är värdefullt och vad som kan utvecklas i och runt hela Sköndal. Hur man rör sig och var man handlar. Generellt kan vi se att den natur och grönska som finns i omgivningen är värdefull och att trafiksäkerhet och parkering är viktigt.

Dessa synpunkter tar vi med oss in i vårt fortsatta arbete med att ta fram ett förslag som sedan utvecklas och bearbetas inför kommande samråd. Synpunkterna, både inom och utanför området för planen, är viktiga i vår utveckling och framtagande av idé för en förtätning i Sköndal.

Vill du veta mer?

Håll dig uppdaterad i processen på Stockholms stads hemsida.

Till Stockholm stad

Om Sköndal

Sköndal utgör en egen oas söder om söder. Du har alltid nära till stadens utbud, skogens lugn och vattnets blänk. Runt hörnet hittar du Drevvikens naturområden som erbjuder friluftsliv, badplatser och skridskoåkning. I Sköndals mysiga närcentrum som ligger på bekvämt gångavstånd hittar du såväl service som mataffärer, shopping och mötesplatser. Här är det dessutom bra kommunikationer med direktbussar till Gullmarsplan och Stockholm City. 
Läs mer om våra kvarter i Sköndal >>