Förtätning Sköndal

I Sköndal pågår ett planarbete gällande förtätning inom befintliga fastigheter.

I maj 2021 tog Stockholm stad beslut om att inleda ett detaljplanearbete i Sköndal.  Syftet med planförslaget är bland annat att möjliggöra för nya bostäder – både hyresrätter och bostadsrätter, en förskola, se över infrastruktur samt utveckling av centrum. Se det aktuella område som planförslaget gället på Stockholms stads hemsida. 

I planarbetet arbetar vi med att se hur vi på bästa sätt kan utveckla Sköndal och samtidigt bibehålla de kvaliteter som uppskattas i området. 

Detta är ett första steg i en längre planprocess där antagandet av planen beräknas tas som tidigast i slutet av 2024. 

Stena Fastigheters område inom Förtätning Sköndal är det orangemarkerade området på bilden. Vi samarbetar nära både kommun och andra aktörer inom planområdet och har delat med oss av resultatet. Synpunkter utanför planområdet kommer inte tas med inom projektet för förtätningen men ger oss en bra bild av upplevelse och viktiga egenskaper för Sköndal som helhet och hur vi kan utveckla det tillsammans.
Stena Fastigheters område inom Förtätning Sköndal är det orangemarkerade området på bilden. Vi samarbetar nära både kommun och andra aktörer inom planområdet och har delat med oss av resultatet. Synpunkter utanför planområdet kommer inte tas med inom projektet för förtätningen men ger oss en bra bild av upplevelse och viktiga egenskaper för Sköndal som helhet och hur vi kan utveckla det tillsammans.

Summering av en första boendedialog

Vi tackar för det stora engagemanget och de många synpunkter som kommit via en första digital boendedialog. Vi har fått in synpunkter om vad som är värdefullt och vad som kan utvecklas i och runt hela Sköndal. Hur man rör sig och var man handlar. Generellt kan vi se att den natur och grönska som finns i omgivningen är värdefull och att trafiksäkerhet och parkering är viktigt.

Synpunkterna tar vi med oss in i vårt fortsatta arbete med att ta fram ett förslag som sedan utvecklas och bearbetas inför ett samråd (läs mer om hur detaljplaneprocessen går till). Synpunkterna, både inom och utanför området för planen, är viktiga i vår utveckling och framtagande av idé för Förtätning Sköndal.

Om Sköndal

Sköndal utgör en egen oas söder om söder. Du har alltid nära till stadens utbud, skogens lugn och vattnets blänk. Runt hörnet hittar du Drevvikens naturområden som erbjuder friluftsliv, badplatser och skridskoåkning. I Sköndals mysiga närcentrum som ligger på bekvämt gångavstånd hittar du såväl service som mataffärer, shopping och mötesplatser. Här är det dessutom bra kommunikationer med direktbussar till Gullmarsplan och Stockholm City. 
Läs mer om våra kvarter i Sköndal >>

Status i projeket

Vi är i ett tidigt skede där vi nu arbetar fram olika underlag, genomför olika utredningar samt planerar för boendedialog där vi kan fånga upp idéer och synpunkter på hur utvecklingen kan ske på bästa sätt. 

Start-PM

Ta del av det start-PM som ligger till grund för nästa steg i Sköndals utveckling på Stockholms Stads hemsida >>