Vega - från då till nu

Vegas historia genom tiderna

Visste du att Vega har fått sitt namn från ett hus som byggdes här i slutet av 1800-talet?
Hit flyttade en handelsman in med fru, barn, handelsbiträde, pigor och drängar och öppnade en lanthandel som var igång till långt in på mitten av 1900-talet i olika ägares regi.

Andra förknippar kanske mest Vega med Vegabaren, restaurangen som från början var Sveriges första drive-in-korvkiosk under namnet Drive in. Den renodlade hamburgerbaren med det nuvarande namnet invigdes 1964 och räknas därmed till de äldsta hamburgerrestaurangerna i Sverige, fortfarande lika älskad av såväl lokala stammisar som långväga hamburgerentusiaster.

Att flytta in i ett nyproduktionsområde innebär en särskild gemenskap. I Vega är dessutom gårdarna och utrymmen mellan bostäderna tätt belagda vilket skapar sociala rum för umgänge och spontana möten. Kanske dukar ni upp till kräftskiva i augusti, eller samlar kompisgänget för att grilla?

Förutom ytorna mellan husen kommer det i Vega att finnas många gemensamma platser som torg, parker och grönområden. De gång- och cykelstråk som förbinder Vega med övriga delar av närområdet gör det inte bara lättare att leva lite miljövänligare, utan skapar också en social känsla.

Ett aktivitetshus intill pendeltågsstationen planeras rymma förutom skola även fritidsgård, gym, idrottssalar och bibliotek.