Vega, Stockholm

Vega är både samtid och framtid. Endast 20 minuter från citybruset växer en ny stadsdel fram. Här står det hållbara livet i centrum, med omtanke om både människa och miljö. Närheten till naturen ger plats för både lek och lugn. Närheten till varandra ger gemenskap. Närheten till service, butiker och kommunikationer underlättar vardagspusslet. Välkommen hem till det sköna livet i Vega!

Strax söder om Stockholm, i Haninge kommun, växer den nya stadsdelen Vega fram. Här byggs totalt 3 500 bostäder i olika former, närservice och en ny pendeltågsstation. Allt vävs samman med nya gator, cykel- och gångvägar, parker, torg och naturområden.

Vega är hemma. Ett liv här är ett skönt liv. Ett nära liv. Här finns närheten till naturen, till det lugn som bara går att hitta i skogen och vid vatten. Men här finns också närheten till staden. Tack vare den nya pendeltågsstationen går resan in till city snabbt och lätt. I Vega är det heller aldrig långt till det man behöver. Ett stort utbud av service, butiker, caféer och restauranger alldeles inom räckhåll gör vardagen enkel. Närheten till andra människor sluter cirkeln. Här känner man igen varandra. Grannskap, kamratskap och gemenskap. Det här är Vega.

En levande stadsdel för det nära, enkla och sköna livet!

Intresseanmälan Vega