vårtriangeln uteplats stena fastigheter

Tidig illustration över husens placering

Vårtriangeln - här planerar vi uppföra 26 brf radhus