Ett steg närmare

Utvecklingen av Masthuggskajen tog ett steg närmare genomförande när byggnadsnämnden i dag godkände detaljplanen.

I området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen kommer 1300 bostäder, 6000 arbetsplatser, restauranger, skolor och hotell att växa fram. Stena Fastigheter utvecklar 500 hyresrätter och bostadsrätter och 25 000 kvm kommersiell yta.
- Nu tar vi ytterligare ett kliv framåt i utvecklingen av Masthuggskajen, vilket känns väldigt roligt, säger Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg.

Masthuggskajen är en del av Älvstaden och ska utvecklas till ett område med puls, kulturell dynamik och internationella intryck. Här binder man samman gammalt och nytt. Masthuggskajen knyter ihop Långgatorna, Linnestaden och Haga med vattnet. Det levande, kreativa Göteborg kommer att få fler mötesplatser och miljöer som adderar nya lager till vår växande stad.

Masthuggskajen ingår i detaljplanen för Järnvågsgatan som nu går vidare till Kommunstyrelsen för godkännande och därefter till Kommunfullmäktige för antagande.

På Masthuggskajen byggs en ny halvö ut i vattnet och en linbana med förbindelse över älven till Lindholmen och vidare. För att stärka kulturen i området kommer Ostindiefararen Götheborg att ha sin permanenta placering här intill ett visitor center som byggs av Stena Fastigheter. Hela området kommer att hållbarhetscertifieras enligt Citylab Action. 

Masthuggskajen ska bli en plats för alla, oavsett om du vill bo här, arbeta, strosa längs vattnet eller ta del av allt som sker i området.

Agneta Kores Agneta Kores
Masthuggskajen utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling.

Läs mer om Masthuggskajen