Långsiktigt arbete med trygghet lönar sig

Nu släpper vi vår hållbarhetsberättelse för 2021. Investeringar i ett strategiskt och långsiktigt arbete i våra kvarter ger resultat.

– Att jobba tillsammans med andra, är lösningen på komplexa utmaningar. Tillsammans med leverantörer och samarbetspartners har vi startat innovativa energi- och byggprojekt, genomfört cirkulära renoveringsprojekt och startat nya sätt att driva lokal utveckling, allt för att minska vår klimatpåverkan och öka trivseln i våra kvarter, säger Cecilia Fasth, koncern-vd Stena Fastigheter.


Stena Fastigheter har satt övergripande mål för sitt hållbarhetsarbete. Bland de mätbara målen finns: halverat klimatavtryck till 2030, och att fler hyresgäster ska känna sig trygga och trivas där de bor.

– Vi har jobbat med social hållbarhet genom vår relationsförvaltning i 20 år. Det är glädjande att se att investeringar i ett strategiskt och långsiktigt arbete i våra kvarter ger resultat. Dels har två av våra kvarter tagits bort från polisen lista över särskilt utsatta områden genom bra samarbete med andra aktörer, dels visar en jämförelse med andra bolag i vår storlek att vi har en stark utveckling när det gäller tryggheten i Stena Fastigheters kvarter. Dessutom har 621 unga fått feriejobb via oss, säger Cecilia Fredholm Vaarning, hållbarhetschef på Stena Fastigheter.

När det kommer till klimatarbetet ser Stena Fastigheter en god utveckling, bland annat när det gäller de koldioxidutsläpp som vi själva påverkar, det vill säga scope 1 och 2. Där har företaget halverat utsläppen jämfört med utgångsåret 2018. I arbetet för att halvera det totala klimatavtrycket till 203 finns flera initiativ, däribland ett stort fokus på lägenhetsrenoveringar.

– Vi ser stora framsteg i arbetet med renoveringar av våra lägenheter. Genom att analysera en hel lägenhet, göra prioriteringar utifrån klimatpåverkan och genom att testa olika lösningar har vi lyckats sänka vår påverkan med 16 procent per kvadratmeter boyta, säger Cecilia Fasth, koncern-vd på Stena Fastigheter.

Du hittar hållbarhetsberättelsen i sin helhet här på stenafastigheter.se

Goda hållbarhetsnyheter från Stena Fastigheter 2021

Våra tre främsta hållbarhetsmål