Fisksätra

Ett ännu mer levande Fisksätra med närhet till allt och alla.

I vår vision är Fisksätra attraktivt och välmående. Med en blandning av olika boendeformer, av människor i olika åldrar med olika bakgrunder och erfarenheter, vill vi skapa en plats som präglas av gemenskap och närhet. Här finns närheten till varandra. Men också till staden, havet och naturen.

Samtidigt som vi byggt ett nytt Folkets hus i unika lokaler rustar vi upp skolan så att den från nästa höst kan ta emot 540 elever att växa, lära och trivas i. Vi går inom kort igång med nyproduktionen som ger cirka 370 nya hem dessutom både förskola och äldreboende. Fisksätra Centrum är en viktig knutpunkt varpå vi nu planerar dess utvecklingen.

Vi  kommer rusta upp de befintliga husen så de får bättre inomhuskomfort och mindre klimatpåverkan - ett bättre boende helt enkelt!  Vi renoverar och moderniserar garagen på norra sidan så det ska känna tryggare och trivsammare. En annan trygghetsåtgärd är att vi sett över utomhusbelysningen i hela området. För att underlätta styrningen och därigenom skapa bättre inomhusklimat byter vi fastighetsautomationen. Dessutom har vi hittills bytt 6 stycken undercentraler.

Utvecklingen av Fisksätra kommer pågå under många år. Vi är på väg mot framtidens Fisksätra.