Våra projekt i Fisksätra

I Fisksätra, Nacka kommun, har vi sedan mitten av 90-talet ett bestånd om ca 2 600 lägenheter, byggda under 1960-70-talet. Även Fisksätra Centrum ingår i beståndet. 

Fisksätra är ett av våra största stadsutvecklingsprojekt som omfattar upprustning av befintlig bebyggelse, ombyggnation av centrum samt nyproduktion av bostäder, äldreboende och förskola. 

Eftersom en väl fungerande skola är viktig pusselbit för en välmående stadsdel köpte vi år 2019 den nedlagda skolan som varsamt renoverats. År 2021 öppnade Viktor Rydbergs skolor som ny skoloperatör.  Vi har även låtit uppföra ett nytt Folkets hus i Fisksätra. Där den lokala kulturen och föreningslivet är satt i centrum. 

Med en blandning av olika boendeformer, av människor i olika åldrar med olika bakgrunder och erfarenheter är vår vision att fortsätta skapa en plats som präglas av gemenskap och närhet. Här finns närheten till varandra. Men också till staden, havet och naturen.

Klicka på ett av våra projekt och läs mer! 

Mer om Fisksätra

På vår kvarterssida kan du läsa mer om Fisksätra. Där hittar du information om allt från kultur- och friluftsliv till områdets historiska anor.

Våra kvarter - Fisksätra

Prenumerera på vårt nyhetsbrev