Våra projekt i Vega

Söder om Stockholm, i Haninge kommun, växer en helt ny stadsdel fram - Vega. Här står det hållbara livet i centrum, med ett attraktivt läge med närhet till både natursköna områden och till Stockholm city.

Vi har flera redan inflyttade projekt i olika boendeformer så som hyresrätter, bostadsrätter och våra populära bostadsrättsradhus! Fullt utbyggt får Vega 3 500 nya bostäder och över 10 000 invånare. Stena Fastigheter står ensamt för nästan hälften av byggnationen, med cirka 1 500 bostäder.